124m2

  • Kategori: Kontor
  • År: 2017
  • Størrelse: 124m2+møterom
  • Foto: 124m2

Lokalet vårt er i stadig endring og funker til det meste. Her på kontoret har det vært både workshops, bryllup og navnefest.