Café Heimatt

Café Heimatt var et samarbeidsprosjekt mellom Ikea og Tine. Det skulle i utgangspunktet være en pop up café over en begrenset periode, men siden den ble så populær, så endte det med at den ble en permanent café. Ikea innredet med sine møbler, mens Tine står for den daglige driften.

124m2 bistod Ikea på idé, innkjøp og oppbygging.