IKEA

  • Kategori: Retail, Event
  • År: 2015
  • Størrelse: 240 m2
  • Foto: Tor Lie

Da Norges 7. IKEA varehus åpnet på Ringsaker utførte de ulike tjuvåpninger som del av åpningskampanjen.

Som en tjuvåpning tegnet og bygde vi opp en liten IKEA butikk på låven til Gunnar.