Kreativt Forum

  • Kategori: Kontor
  • År: 2014
  • Størrelse: 150 m2
  • Foto: Jimmy Linus

Kreativt Forum er interesseorganisasjonen for Norges ledende reklame- og designbyråer.

Da Kreativt Forum flyttet til mindre lokaler ville de bevare den kreative energien i omgivelsene for de fem ansatte, og skape en fleksibel løsning for foredrag, lansering og happenings.