Ludens

  • Kategori: Kontor
  • År: 2015
  • Størrelse: 350m2
  • Foto: 124m2

Ludens Reklamebyrå vokser, men ønsket å bli i lokalene sine. Behovet til Ludens var da og utnytte sine m2 bedre for å få plass til 20 ansatte.

Vi planla for å åpne opp, men samtidig skape fungerende soner tilpasset de forskjellige arbeidssituasjonene. Vi vektla en sterk sosial sone rundt kjøkkenet, som fungerer til både lunsj og møter.