OBOS

  • Kategori: Kontor
  • År: 2015
  • Størrelse: 400m2
  • Foto: 124m2

Eurest drifter kantinen til OBOS i Hammersborg Torg 3. 13 etasjer har tilgang på lunsj i lokalet hver dag.

Kantinen var svært nedslitt, men et enormt potensiale. Vi rev ut alt og åpnet opp. Med enkle midler oppgraderte vi til en funksjonell og tidsriktig kantine hvor omgivelsene fikk masse plass.