Open House Oslo

  • Kategori: Kontor, Event
  • År: 2018
  • Størrelse: 124m2
  • Foto: 124m2

Open House Oslo arrangeres en gang i året, og iløpet av denne helgen kan man komme inn og besøke noen av Oslos og Akershus´ ypperste bygninger og uteanlegg. Det er åpent for alle, og hensikten er å gi alle mulighet til å oppleve og lære om arkitektur.

I 2018 var 124m2 så heldige å bli spurt om vi med vårt kontor og yrke ville delta og åpne vårt kontor.