P4

  • Kategori: Kontor
  • År: 2016
  • Størrelse: 20m2 x 6
  • Foto: 124m2

P4 trengte en oppgradering i lokalene sine. Det ble gjennomført en intern konkurranse hvor medarbeiderne stemte frem artister som navn på de forskjellige møterommene.

124m2 skulle bistå inn på videreutvikling av idé og frem til ferdig resultat. Vi valgte å ta inn fargene fra P4 logoen, samt få artistene inn i møterommene. Folien skulle også fungere som avskjerming på store glassflater ut mot fellesarealet.