Samsung

  • Kategori: Event
  • År: 2015
  • Størrelse: 500 m2
  • Foto: 124m2

Samsung er et av de største teknologiselskapene i verden.

Til sin sommerlunsj ønsket Samsung at gjestene skulle bli invitert på mini tech-festival. Samsung ville vise sine produkter og hvordan vi bruker teknologien gjennom sommeren. I samarbeid med Trigger planla og bygde vi opp festivalområdet på Sukkerbiten i Oslo.