SERVI GROUP

  • Kategori: Kontor
  • År: 2014
  • Størrelse: 2500m2
  • Foto: 124m2

Servi Group er Norges største leverandør innenfor hydraulikk, elektromekanikk og pneumatikk. Hovedkontoret med 120 ansatte bar preg av at det ikke var gjort noe med siden 80-tallet.

Vi ønsket å innrede lokalene enkelt, funksjonelt og i tråd med Servi Group sin profil. Omgivelsene skulle synliggjøre kompetansen og bredden innenfor fagfeltene.