Westerdals Oslo ACT

  • Kategori: Retail
  • År: 2015
  • Størrelse: 16m2 x 8
  • Foto: 124m2

Høst og vår tilbringer 124m2 mye tid sammen med studenter på linjen Retail Design på Westerdals Oslo ACT. Vi har ansvaret for emne interiør i intro og fordypningsperioden for studenter på VM1 og VM2. Studentene planlegger og bygger opp et miljø på 16m2. Arbeidet vårt består i utarbeidelse av oppgavene, veiledning og evaluering/vurdering.